Crosco d.o.o.

CROSCO, naftni servisi, d.o.o. je kontraktorska naftna kompanija koja pruža integrirane bušaće usluge te individualne usluge bušotinskih servisa na kopnu i moru.

Croscova flota sastoji se od 11 bušaćih i 17 remontnih kopnenih postrojenja te jedne samopodizne bušaće platforme. Također je 100% vlasnik tvrtke Rotary Drilling Company smještene u Mađarskoj. Flota tvrtke Rotary obuhvaća 5 bušaćih postrojenja, a tvrtka također pruža usluge remonta i druge bušotinske usluge.

CROSCO pruža i slijedeće usluge: ispitivanje bušotina, savitljivi tubing, dušik, cementacija, stimulacija, karotaža, servis isplaka, jezgrovanje, H2S, instrumentacija i usmjereno bušenje, hidrogeološke i geomehaničke usluge kao i usluge održavanja.

Pogledaj web-stranicu